Mokestines gyvenamosios vietos liudijimas

Pagrindinės Europos bendrijos prielaidos

Tikslus atsakymas į tyrimą „kas yra CE sertifikatas?“ yra susijusi su pagrindinėmis prielaidomis, kad yra Europos Sąjunga. Pateikiama, kad jos darbo turinys yra trys principai: laisvas prekių, moterų ir kapitalo judėjimas. Siekdamos įgyvendinti pirmiau minėtus principus, ES valstybės narės nusprendė pašalinti visas Bendrijos vidaus prekybos kliūtis ir taip pat susitarė dėl bendros politikos, susijusios su ne ES partneriais. Dėl šios priežasties Bendrijos rinkoje, kaip ir paskutinėje, vyko keitimosi zona, kuri yra svarbi vienos šalies klasei. Jis įgijo bendros Europos rinkos ar bendrosios rinkos įmonę.

Bendra vietos rinka ir medžiagų pateikimas į rinką

Vienas iš svarbiausių sunkumų, susijusių su prekyba tarp šalių, yra nacionaliniai reikalavimai dėl gaminių charakteristikų ir saugos. Bet kurioje šalyje buvo skirtingų įstatymų ir normų, kurios labai skyrėsi tarp kitų šalių. Gamintojas, kuris norėjo pasiūlyti savo poveikį šiose šalyse, kiekvieną kartą turėjo atitikti skirtingus reikalavimus. Siekiant panaikinti prekybos sunkumus, buvo būtina panaikinti šiuos skirtumus. Produktų rinkodaros standartai negalėjo būti panaikinti. Todėl vienintelis sprendimas buvo suvienodinti visos regiono bendruomenės vertę, todėl prekybos mainams buvo taikomi tie patys reikalavimai.

Ankstyvuoju etapu buvo bandoma reglamentuoti ES reglamentus, susijusius su tam tikromis produktų kategorijomis ir medžiagomis. Iš smalsumo, kad būtų pasiektas didelis sudėtingumo lygis ir daug laiko reikalaujančių procesų, toks sprendimas buvo atsisakytas.

Sprendimas buvo sukurti supaprastintą techninio suderinimo išėjimą. Kai kurioms produktų grupėms nustatyti pagrindiniai saugos reikalavimai, kurie turi būti įvykdyti dar prieš perkeldami produktą į tikrąją Europos rinką.

Už ES ribų veikiantys verslininkai, norintys pristatyti produktą į Bendrijos rinką, pvz., Iš Turkijos, turi užtikrinti, kad mano produktas atitiktų ES standartus ir kokybės standartus. Šį faktą rodo jų rankose.

Sudaryti suderinti standartai, dėl kurių verslininkai žino, kokie esminiai reikalavimai turėtų būti patenkinti. Ne pareiga taikyti šiuos principus. Verslininkas, kuris likusiame sprendime įrodo, kad jo pajamos yra suprojektuotos pirkti Bendrijoje.

Ce sertifikatas - gamintojo deklaracija

„Ce“ ženklas yra panašus nei gamintojo pareiškimas, kad gaminys atitinka esminius direktyvų reikalavimus, kurie užima ją.Turi asmens ženklo gamintojo deklaraciją arba įgaliotąjį atstovą. Patvirtina, kad gaminys buvo suderintas su įprastais reikalavimais, nustatytais tam tikro produkto taisyklėse. Tai gali būti vienintelė arba šiek tiek skirtinga direktyva.

Bendrijos teisė numato atitikties prezumpciją ir būtiniausių reikalavimų, susijusių su CE ženklu pažymėto gaminio sauga, veikimą.

CE sertifikatą renka gaminys, už kurį atsakome gamintojas arba įgaliotasis atstovas. Tai tęsiasi įrodžius, kad produktas atitinka esminius direktyvos reikalavimus. Norint įvesti šį faktą, atliekama atitikties vertinimo procedūra, o atlikus tinkamą patikrinimą, išduodama atitikties deklaracija. Atitikties vertinimo procedūros gali būti turtingos, palyginti su rizika, susijusi su žinomo produkto turėjimu. Kuo ilgiau kyla pavojus iš gaminio, o tolimas atstumas yra pavojingas, daugelį procedūrų turi atitikti gamintojas arba įgaliotasis atstovas. Kai kuriais atvejais reikalingi net dešimtys Bendrijos standartų.